Bergeend

Casarca

Wilde eend

Smient

Slobeend

Mandarijneend

Nijlgans

Krakeend

Wintertaling