Boomklevers en kruipers

Leeuweriken

Mussen, heggemus

Vinken

Gorzen

Lijsters (grote)

Piepers en kwikstaarten

Vliegenvangers

Klauwieren

Lijsters (kleine)

Spreeuwen, wielewaal, pestvogel

Zangers

Kraaien

Mezen

Tapuiten

Zwaluwen