kramsvogel

zanglijster

grote lijster

Zwartkeellijster

koperwiek

merel

Beflijster